Driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger

N√łkkeltallet viser totale driftsutgifter for produksjon av vann fordelt p√• antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning