Brutto investeringsutgifter

Begrepet omfatter (fylkes-)kommunens utgifter i forbindelse med investeringer i fast eiendom og anlegg innen det enkelte tjenesteområdet. Begrepet skal si noe om prioritering av nybygging, større utviklingstiltak og andre investeringer innen de enkelte tjenesteområdene og totalt. Definisjon (fylkes-)kommune: kontoklasse 0 (investeringsregnskapet (fylkes)-kommuneregnskapet), funksjonene innen det enkelte tjenesteområdet , artene [(010..501) - (690, 790)] + kontoklasse 4 (investeringsregnskapet KF/FKF/IKS), funksjonene innen det enkelte tjenesteområdet, artene [(010..500,) - (690, 790, 901)].