Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste

Antall nye husstander med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, som har fått vedtak om kommunal bolig, men som venter på å flytte inn i en konkret bolig. Nye husstander betyr at husstandene ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig.