Elever som får skoleskyss

Elever i kommunale og private grunnskoler som får skoleskyss hele eller deler av året (GSI-felt d1428)