Kommunale vedtak som ble opprettholdt hos fylkesmannen

Kommunale vedtak som ble opprettholdt hos fylkesmannen