Klager avgjort av statsforvalteren i alt

Klager avgjort av statsforvalteren i alt