Mangelfulle søknader der det ble bedt om tilleggsinformasjon

Antall mangelfulle søknader der det ble bedt om tilleggsinformasjon