Mottatte søknader om eierseksjonering

Antall mottatte søknader om eierseksjonering