Klager mottatt i alt på reguleringsplaner

Klager mottatt i alt på reguleringsplaner