Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private forslag til detaljreguleringer