Vedtatte reguleringsplaner utredet etter KU-forskriften