Vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften ยง 3, vedlegg II