Vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften ยง2, vedlegg I