Barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp

Barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31