Barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager

Barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager. Inkluderer barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §31 samt minoritetsspråklige barn. Datakilde: BASIL.