Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage = Antall barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, alle barnehager/Antall barn i barnehage i alt) * 100. Teller = Minoritetsspråklige barn + antall barn som får spesialpedagogisk hjelp Nevner = Antall barn i alle barnehager. Datakilde: BASIL.