Barn med barnevernstiltak i løpet av året

Barn med minst eitt barnevernstiltak i løpet av året innanfor hovudkategorien.