Barn med barnevernstiltak per 31.12.

Barn med minst eitt barnevernstiltak per 31.12 innanfor hovudkategorien.