Rutekilometer per 1 000 innbygger

Indikatoren viser antall rutekilometer/utseilt distanse pr. 1 000 innbygger for de ulike funksjonene innen KOSTRA Samferdsel (buss - funksjon 730, fylkesveiferger - funksjon 731, båtruter - funksjon 732 og t-bane og trikk/bybane - funksjon 734). RutekilometerUutseilt distanse: Summen av avstanden som kjøres/seiles i rute. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel. Innbygger: Antall innbyggere i fylkene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.