Rutekilometer

Antall rutekilometer/utseilt distanse for de ulike funksjonene innen KOSTRA Samferdsel (buss - funksjon 730, fylkesveiferger - funksjon 731, båtruter - funksjon 732 og t-bane og trikk/bybane - funksjon 734). Rutekilometer/utseilt distanse: Summen av avstanden som kjøres/seiles i rute.