Reiser, transport for funksjonshemmede per 1 000 innbygger

Indikatoren viser antall reiser med transportordningen for funksjonshemmede pr. 1 000 innbygger (transport for funksjonshemmede - funksjon 733). Reiser: Antall påstigninger. Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel. Innbygger: Antall innbyggere i fylkene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.