Reiser, transport for funksjonshemmede

Antall påstigninger, dvs. antall personer reist med transportordningen for funksjonshemmede og andre bevegelseshemmede (funksjon 732, transport for funksjonshemmede)