Reiser

Antall reiser for de ulike funksjonene innen KOSTRA Samferdsel (buss - funksjon 730, fylkesveiferger - funksjon 731, båtruter - funksjon 732 og t-bane og trikk/bybane - funksjon 734). Reiser: Antall tilskuddsberettigede påstigninger.