Passasjerkilometer

Antall passasjerkilometer for de ulike funksjonene innen KOSTRA Samferdsel (buss - funksjon 730, fylkesveiferger - funksjon 731, bÄtruter - funksjon 732 og t-bane og trikk/bybane - funksjon 734). Passasjerkilometer: Antall tilskuddsberettigede pÄstigninger multiplisert med gjennomsnittlig reiselengde.