Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbyggere

Indikatoren viser antall brukere av transportordningen for funksjonshemmede pr. 1 000 innbygger (funksjon 732 - transportordningen for funksjonshemmede). Datakilde: Skjema 50, KOSTRA-Samferdsel. Innbygger: Antall innbyggere i fylkene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.