Brukere av transportordningen for funksjonshemmede

Antall brukere av transportordningen for funksjonshemmede (funksjon 732, transport for funksjonshemmede)