Antall andre ansatte i elevrettet arbeid

Antall andre ansatte i elevrettet arbeid i grunnskolen