Andel andre ansatte i elevrettet arbeid

Andel andre ansatte i arbeid rettet mot elevene i grunnskolen