Sum stillingar i barnevernstenesta

Sum stillingar i barnevernstenesta.