Stillingar knytt til tiltak til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252)

Stillingar knytt til tiltak til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252). Tala vert henta frå skjema 8 Personell og organisering av barnevernstenesta, punkt 2B: Tiltaksstillingar (funksjon 252).