Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251)

Stillingar knytt til tiltak til barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251). Tal vert henta frå skjema 8 Personell og organisering av barnevernstenesta, punkt 2B: Tiltaksstillingar (funksjon 251)