Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244)

Stillingar knytt til sakshandsaming og administrasjon (funksjon 244). Tal vert henta fr√• skjema 8 Personell og organisering av barnevernstenesta, punkt 2B: Fagstillingar (funksjon 244) + St√łttefunksjonar (funksjon 244)