Stillingar med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år

Stillingar med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år. Tala vert henta frå KOSTRA-skjema 8 Personell og organisering av barnevernstenesta, talet på sosionomar + barnevernspedagogar + andre med høgskole-/universitetsutdanning. Teljar: Årsverk med fagutdanning Nemnar: Talet på barn 0-17 år i kommunen