Stillingar knytt til sakshandsaming og tiltak frå barnevernstenesta (funksjon 244 unnateke støttefunksjonar, funksjon 251 og 252)

Talet på årsverk knytt til sakshandsaming (funksjon 244) og tiltak (funksjon 251 og 252), men støttefunksjonar (del av funksjon 244) er tekne ut.