Talet på barn 0-17 år

Talet på barn i aldersgruppa 0-17 år