Stillingar med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillingar

Stillingar med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillingar Teljar: Stillingar med fagutdanning Nemnar: Stillingar knytt til sakshandsaming og tiltak fra barnevernstenesta (funksjon 244 unnateke st√łttefunksjonar, funksjon 251 og 252) Teljar vert multiplisert med 100 for √• gi delen i prosent