Har kommunen oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive/negative påvirkningsfaktorer på folkehelsen?

Har kommunen oversikt over helsetilstanden i befolkningen og positive/negative påvirkningsfaktorer på folkehelsen?