Lengden av det kommunale veinettet uten fast dekke

Lengden av det kommunale veinettet uten fast dekke. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.