Lengde tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for

Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.