Antall sokn i kommunen

Antall sokn viser hvor mange sokn i kommunen som har levert skjema "årsstatistikk for Den norske kirke" i det enkelte år.Denne variabelen var ny i 2011.