Antall 15-åringer

Antall innbyggere 15 år pr. 31.12.