Antall 4-åringer

Antall innbyggere 4 år pr. 31.12.