Medlemmer og tilhørige i Dnk

Medlemmer og tilhørige av Dnk pr 31.12.Tallet inneholder medlemmer i Den norske kirke + tilhørige i Den norske kirke.