Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten

Viser hvor mange deltakere det var på konserter og andre kulturarrangementer som ble avholdt i regi av menigheten. Indikatoren er ny fra 2013. Data hentet fra skjema 28, Årsstatistikk for Den norske kirke, pkt. 7.b.1 (antall personer) og 7.c.1 (antall personer).