DÃ¥pshandlinger i soknet

Dette grunnlagstallet tilsvarer tidligere publiserte tall for antall døpte.