Døpte

Nytt grunnlagstall for antall døpte. Basert på elektronisk kirkebok og omfatter alle døpte i soknet. Datagrunnlaget er fra Kirkerådet.