Gebyrgrunnlag per årsinnbygger

Nøkkeltallet viser gebyrgrunnlaget for avfallssektoren fordelt på årsinnbyggere. Innbyggertallet er justert opp for hytteabonnenter på kommunenivå. Det blir beregnet at fire personer bruker ei hytte en måned hvert år.