Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret

Variabelen forteller antall muligheter abonnenten har til å påvirke avfallsgebyret