Leke- og oppholdsareal

Leke- og oppholdsareal. Inkluderer bare ordinære barnehager. Datakilde: BASIL.