Leke og oppholdsareal per barn i barnehage

Leke og oppholdsareal per barn i barnehage. Inkluderer bare ordinære barnehager. Datakilde: BASIL.